GAST ELLER KAPTAIN PÅ SEJLYACHTEN s/y VERITAS PÅ EN NÆSTEN VERDENSOMSEJLING ÅRENE 2018-20 - CREW FOR s/y VERITAS CRUSING ALMOST WORLDWIDE 2018-20.                            i                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Til december 2018 oprettes Club Veritas med det formål at tidligere kaptajner og gaster m.fl. kan bruge s/y Veritas på dets togter og senere med udgangspunkt fra Brøndby Havn. Generalforsamlingen bliver den 30 marts 2019 i København. Medlemmerne af klubben betaler et årligt kontingent som fastsættes senere for A og B medlemmer og som dækker administration, drift og vedligehold. A- Medlemmer betaler et andelsindskud. Herudover betales der et dagsbeløb når man bruger Veritas. Der kan medtages betalende gaster, og nogle sejler "under" kompensationsreglen for tidligere gaster. Dvs. de enten selv er tidligere gaster der ikke er medlemmer men bruger kompensations uger eller nogle gaster der har købt kompensations uger af tidligere gaster. Endvidere kan Club Veritas supplere med betalende gaster og klubben kan i nogen omfang have indtægter ved at medtage betalende gaster som ikke er medlemmer. Tilmeldingen til klubben starter i november og december 2018 ved henvendelse til Peter. Der er udarbejdet egentlige vedtægter for foreningen som kan tilsendes. Forudsætningen for oprettelse af foreningen er at båden stadig ejes af Peter Leif Tronborg Petersen.

 

 

 

·        Youtube; "Miss Boat Face" - videoer fra turen 2016-18.

·         Følg S/Y Veritas fra satellite: "http://forecast.predictwind.com/tracking/display/SYVveritas"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information kan indhentes ved at kontakte os på vores email:

 

                                   veritasgast@manntron.com

 

 

                                                               www.manntron.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

                                        www.manntron.com