GAST ELLER KAPTAIN PÅ SEJLYACHTEN s/y VERITAS PÅ EN NÆSTEN VERDENSOMSEJLING ÅRENE 2018-19 - CREW FOR s/y VERITAS CRUSING ALMOST WORLDWIDE 2018-19.                            i                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Til efteråret 2020 oprettes Club Veritas med det formål at tidligere kaptajner og gaster kan bruge s/y Veritas med udgangspunkt fra Brøndby Havn. Medlemmerne af klubben betaler et årligt kontingent på ca. 300,00 som dækker administration. Herudover betales der et dagsbeløb når man bruger Veritas. Der kan medtages betalende gaster, hvoraf nogle sejler "under" kompensationsreglen for tidligere gaster. Dvs. de enten selv er tidligere gaster der ikke er medlemmer men bruger kompensations uger eller nogle gaster der har købt kompensations uger af tidligere gaster. Endvidere kan Veritas ejer supplere med betalende gaster og klubben kan i nogen omfang have indtægter ved at medtage betalende gaster som ikke er medlemmer, og således bidrages til at holde de samlede udgifter nede. Tilmeldingen til klubben starter i august 2020 ved henvendelse til Peter. Der udarbejdes egentlige regler for klubben. Forudsætningen for oprettelse af klubben er at båden stadig ejes af Peter Leif Tronborg Petersen.

 

 

·        Youtube; "Miss Boat Face" - videoer fra turen 2016-18.

·         Følg S/Y Veritas fra satellite: "http://forecast.predictwind.com/tracking/display/SYVveritas"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information kan indhentes ved at kontakte os på vores email:

 

                                   veritasgast@manntron.com

 

 

                                                               www.manntron.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

                                        www.manntron.com